Training materials

Module 3 complete

TOGETHER_SWEDEN_MODULE 3.zip
download zip download

TOGETHER_SWEDEN_MODULE 3.pdf
download pdf download


Introduction

Inledning till övningsmodulen
download pdf download


Trainer guide

Lärarhandledning
download pdf download


Training session

Oevningssession 1: Cykelövning för nybörjare (i ett skyddat område)
download pdf download

Oevningssession 2: Cyklingsövning i riktig trafik
download pdf download

Oevningssession 3: Cykelvägar i din stad
download pdf download


Arbetsbladen

Arbetsblad 1 (Oevningssession 1): Cykelns utrustning
download pdf download

Arbetsblad 1 (Oevningssession 1): Cykelns utrustning (Facit)
download pdf download

Arbetsblad 2 (Oevningssession 1): Cykeldelar (utökad version)
download pdf download

Arbetsblad 2 (Oevningssession 1): Cykeldelar (utökad version) (Facit)
download pdf download

Arbetsblad 3 (Oevningssession 1): Trafikskyltar
download pdf download

Arbetsblad 3 (Oevningssession 1): Trafikskyltar (Facit)
download pdf download

Arbetsblad 4 (Oevningssession 1): Trafikregler för korsningar
download pdf download

Arbetsblad 1 (Oevningssession 2): Cykelns utrustning
download pdf download

Arbetsblad 1 (Oevningssession 2): Cykelns utrustning (Facit)
download pdf download

Arbetsblad 2 (Oevningssession 2): Cykeldelar (utökad version)
download pdf download

Arbetsblad 2 (Oevningssession 2): Cykeldelar (utökad version) (Facit)
download pdf download

Arbetsblad 3 (Oevningssession 2): Trafikskyltar
download pdf download

Arbetsblad 3 (Oevningssession 2): Trafikskyltar (Facit)
download pdf download

Arbetsblad 4 (Oevningssession 2): Trafikregler för korsningar
download pdf download

Arbetsblad 1 (Oevningssession 3): Grundordlista för cykling
download pdf download

Arbetsblad 2 (Oevningssession 3): Cykelns utrustning
download pdf download

Arbetsblad 2 (Oevningssession 3): Cykelns utrustning (Facit)
download pdf download

Arbetsblad 3 (Oevningssession 3): Cykeldelar (utökad version)
download pdf download

Arbetsblad 3 (Oevningssession 3): Cykeldelar (utökad version) (Facit)
download pdf download

Arbetsblad 4 (Oevningssession 3): Fråga om vägen
download pdf download


Links

Länkar
download pdf download


Bilage

Europeiska nivåer
download pdf download