Training materials

Module 2 complete

TOGETHER_SWEDEN_MODULE 2.zip
download zip download

TOGETHER_SWEDEN_MODULE 2.pdf
download pdf download


Introduction

Inledning till övningsmodulen
download pdf download


Trainer guide

Lärarhandledning
download pdf download


Training session

Oevningssession: Platsbesök – Att färdas till fots
download pdf download


Arbetsbladen

Arbetsblad 1: Resedagbok
download pdf download

Arbetsblad 2: Att synas och vara säker
download pdf download

Arbetsblad 2: Att synas och vara säker (Facit)
download pdf download

Arbetsblad 3: Korsningar (Oevning 1)
download pdf download

Arbetsblad 4: Korsningar (Oevning 2)
download pdf download

Arbetsblad 5: Skyltar och vägmärken (Oevning 1)
download pdf download

Arbetsblad 5: Skyltar och vägmärken (Oevning 1) (Facit)
download pdf download

Arbetsblad 6: Skyltar och vägmärken (Oevning 2)
download pdf download

Arbetsblad 7: Gå med utsatta personer (Oevning 1)
download pdf download

Arbetsblad 7: Gå med utsatta personer (Oevning 1) (Facit)
download pdf download

Arbetsblad 8: Gå med utsatta personer (Oevning 2)
download pdf download

Arbetsblad 9: Kartläsning och färdplanering
download pdf download


Handouts

Blad 1: Fördelar med att gå
download pdf download

Blad 2: Gående och personlig säkerhet
download pdf download

Blad 3: Skyltar och vägmärken
download pdf download

Blad 4: Gå med utsatta personer
download pdf download


Links

Länkar
download pdf download


Bilage

Europeiska nivåer
download pdf download