Training materials

Spørreskjemaer

Spørreskjema 1: Deltakere og sammenligningsgruppe før opplæring
download doc download

Spørreskjema 2: Deltakere i TOGETHER etter opplæring
download doc download

Spørreskjema 3: Sammenligningsgruppe (uten TOGETHER opplæring) etter opplæring av deltakerne
download doc download

Spørreskjema 4: Lærer eller ansvarlig person (etter opplæring)
download doc download