Training materials

Questionnaires

Frågeformulär 1: Målgrupp och jämförelsegrupp före utbildning
download doc download

Frågeformulär 2: Målgrupp efter utbildning
download doc download

Frågeformulär 3: Jämförelsegrupp efter utbildning
download doc download

Frågeformulär 4: Lärare eller utbildningsledare
download doc download